Online

Aktuell info BVC

Med anledning av covid-19

Om du eller ditt barn uppvisar förkylningssymtom ska ni INTE komma till mottagningen. 

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. Endast en föräldrar eller annan vårdnadshavare får komma med vid besöket, inga syskon. Restriktionerna gäller tills vidare.

Ring din BVC-sköterska vid tveksamheter.