Online

Extra akut mottagning

Den 2 november startar vi en extra akutmottagning i en separat lokal. Där endast bokade besök sker via våra sköterskor på telefon: 08-578 384 00.