Online

Längre väntetider

På grund av den rådande pandemin, vilket gör att vi ibland är underbemannade, har vi för närvarande längre väntetider än normalt . Vi måste prioritera akuta patienter och hoppas ni har överseende med detta