Online

covid-19

Den rådande coronapandemin utsätter samhället och vården för nya påfrestningar

För oss på Stuvsta vårdcentral innebär det ansträngda läget att vi måste prioritera hemsjukvård, rådgivning och akuta åtgärder. All vård som kan vänta flyttas fram.

Det betyder att du som patient kan komma får din tid avbokad eller ombokad till ett videobesök eller telefonkontakt. Vi beklagar det, hoppas på förståelse inför den rådande situationen.