Online

covid-19

Den rådande coronapandemin utsätter samhället och vården för nya påfrestningar

För oss på Stuvsta vårdcentral innebär det ansträngda läget att vi måste prioritera hemsjukvård, rådgivning och akuta åtgärder. All vård som kan vänta flyttas fram.

Det betyder att du som patient kan komma får din tid avbokad eller ombokad till ett videobesök eller telefonkontakt. Vi beklagar det, hoppas på förståelse inför den rådande situationen.

PROVTAGNING COVID-19

Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan nu boka provtagning (PCR-test). Även du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 har nu möjlighet att boka tid för antikroppstest. Följ denna länk för mer info hur du går till väga. 1177.

För provtagning av barn hänvisar vi till 1177

Den rådande coronapandemin utsätter samhället och vården för nya påfrestningar

För oss på Stuvsta vårdcentral innebär det ansträngda läget att vi måste prioritera hemsjukvård, rådgivning och akuta åtgärder. All vård som kan vänta flyttas fram.

Det betyder att du som patient kan komma får din tid avbokad eller ombokad till ett videobesök eller telefonkontakt. Vi beklagar det, hoppas på förståelse inför den rådande situationen.

PROVTAGNING COVID-19

Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan nu boka provtagning (PCR-test). Även du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 har nu möjlighet att boka tid för antikroppstest. Följ denna länk för mer info hur du går till väga. 1177.

För provtagning av barn hänvisar vi till 1177