Online

I behov av samtalsstöd

Rådande situation med Coronaviruset kan väcka oro, ångest, relationsproblem och svårigheter att hantera barnens frågor. Välkommen att boka ett samtal till en av våra psykologer om du vill få hjälp att hantera detta.

Givetvis är du som vanligt välkommen att kontakta oss för alla typer av psykologiska besvär.

Enklast kan du få kontakt med oss genom att boka in ett videosamtal. Du kan även nå psykologernas telefonmottagning tisdagar och torsdagar kl 9:00-9.45 på telefonnummer 08-578 384 26