Online

Psykologmottagning / barnpsykolog

Hem  /  Mottagningar  /  Psykologmottagning / barnpsykolog
Psykologmottagning

Psykologmottagningen på Stuvsta vårdcentral tar emot vuxna och barn i behov av psykologisk hjälp. För att komma till oss ringer du hit på angiven telefontid och får då prata med en psykolog. Du slussas sedan vidare.

Det händer att psykologmottagningen är fullbokad så vi inte kan ta emot nybesök. Vid dessa tillfällen hänvisas patienter att prova igen om någon vecka då psykologmottagningen inte använder väntelista.

Telefontid: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag kl.09-10
Telefonnummer: 08-578 384 92

Behöver du hjälp akut? Kontakta Jourmottagningen på Huddinge sjukhus
Telefontid: alla dagar, kl 09-22
Telefonnummer: 08-585 849 20

Gruppverksamhet vuxen

Till psykologmottagning kan man söka för att få hjälp med många olika typer av besvär. Psykologmottagningen erbjuder föreläsningar, gruppbehandlingar samt individuella behandlingar. När du ringer till telefonmottagningen får du berätta kort om det som besvärar dig och och vad du önskar hjälp med.

Psykologmottagningen bedriver ett antal gruppverksamheter.Vissa är öppna grupper vilka patienter själv anmäler sig till vecka för vecka. Andra är slutna gruppbehandlingar där samma grupp träffas regelbundet en avgränsad period. De slutna gruppbehandlingarna startar ett antal gånger per år.

Just nu erbjuder psykologmottagningen följande gruppverksamheter:
Öppna grupper:
Minfullnessgrupp
Tisdagar kl 16-17

Mindfullness är en praktik för att träna sig på att vara i nuet. Att träna mindfullnes kan hjälpa en att bättre hantera utmaningar i livet så som obehagliga känslor och stress. Under ledning av psykolog över vi mindfullness tillsammans. Övningarna varierar varje vecka. Inga förkunskaper krävs.
Välkommen att delta!

Anmälan sker per mail eller läkare, sjuksköterska eller psykolog.
Mailadress: psykolog@stuvstavc.se
Uppge namn, personnummer samt vilket datum du önskar medverka.

Slutna gruppbehandlingar:

Sömnbehandling
Behandling i grupp för människor med sömnbesvär. Behandlingen sker under ledning av två psykologer och innefattar gruppträffar varje vecka under 6 veckor samt hemuppgifter. Att behandla sömnbesvär i grupp är ett populärt format som har god evidens.

Grupperna startar 2 gånger per termin:
Gruppstart 1: måndag 23 september kl 15.00-16.30
Gruppstart 2: måndag 4 november k l 15:00-16.30

Om ångest

Vad är ångest? Vad händer i kroppen och varför? Finns det något man kan göra för att minska den? Föreläsning om hur ångest fungerar.

13 november kl. 15:00-16.30

Anmälan sker per mail eller läkare, sjuksköterska eller psykolog.
Mailadress: psykolog@stuvstavc.se

Uppge namn, personnummer. 

Efter anmälan blir du uppringd av en psykolog som gör en kortare bedömning om det är lämpligt att behandla just dina besvär med denna behandling. 

Psykologmottagningen erbjuder hjälp till barn och unga med psykiska besvär av olika slag. Föräldrarna är i regel involverade i behandlingen och ombeds att medverka vid första samtalet tillsammans med barnet. Barn behöver inte vara skrivna på Stuvsta vårdcentral för att söka psykologisk hjälp här.

Föreläsning om trots och konflikter
23 september kl.15-16.30

Föreläsning om ångest och oro
9 oktober kl. 15-16.30

Anmäl intresse till grupper eller föreläsningar genom din läkare, psykologmottagning eller via psykolog@stuvstavc.se