Online

Psykologmottagning / barnpsykolog

Hem  /  Mottagningar  /  Psykologmottagning / barnpsykolog
Psykologmottagning

Psykologmottagningen på Stuvsta vårdcentral tar emot vuxna och barn i behov av psykologisk hjälp. För att komma till oss ringer du hit på angiven telefontid och får då prata med en psykolog. Du slussas sedan vidare.

Det händer att psykologmottagningen är fullbokad så vi inte kan ta emot nybesök. Vid dessa tillfällen hänvisas patienter att prova igen om någon vecka då psykologmottagningen inte använder väntelista.

Telefontid psykolog: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
kl.09.00-10.00
Telefonnummer: 08-578 384 92

Telefontid barnpsykolog: tisdagar och torsdagar
kl 11.00-11.30
Telefonnummer: 08-578 384 26

 

 

Behöver du hjälp akut? Kontakta Jourmottagningen på Huddinge sjukhus
Telefontid: alla dagar, kl 09-22
Telefonnummer: 08-585 849 20

 

Gruppverksamhet vuxen

Till psykologmottagning kan man söka för att få hjälp med många olika typer av besvär. Psykologmottagningen erbjuder föreläsningar, gruppbehandlingar samt individuella behandlingar. När du ringer till telefonmottagningen får du berätta kort om det som besvärar dig och och vad du önskar hjälp med.

Psykologmottagningen bedriver ett antal gruppverksamheter. Vissa är öppna grupper vilka patienter själv anmäler sig till vecka för vecka. Andra är slutna gruppbehandlingar där samma grupp träffas regelbundet en avgränsad period. De slutna gruppbehandlingarna startar ett antal gånger per år.

Från och med den 2 januari 2020 tas psykologernas  e-post ur bruk. För att bli inbokad till psykologmottagningens föreläsningar eller mindfulnessgrupp hänvisar vi dig till numret: 08-578 38 406. 
Obs, övriga ärenden hanteras inte, endast anmälan till föreläsningar och grupper.

Just nu erbjuder psykologmottagningen följande gruppverksamheter:
Öppna grupper:
Minfullnessgrupp
Tisdagar kl 16-17

Mindfullness är en praktik för att träna sig på att vara i nuet. Att träna mindfullnes kan hjälpa en att bättre hantera utmaningar i livet så som obehagliga känslor och stress. Under ledning av psykolog över vi mindfullness tillsammans. Övningarna varierar varje vecka. Inga förkunskaper krävs.
Välkommen att delta!

Anmälan sker via telefon, läkare, sjuksköterska eller psykolog.
Telefon: 08-578 38 406
Uppge namn, personnummer samt vilket datum du önskar medverka.

Slutna gruppbehandlingar:

Sömnbehandling
Behandling i grupp för människor med sömnbesvär. Behandlingen sker under ledning av två psykologer och innefattar gruppträffar varje vecka under 6 veckor samt hemuppgifter. Att behandla sömnbesvär i grupp är ett populärt format som har god evidens.

Grupperna startar 2 gånger per termin:

3 februari kl 15:00-16.30

Anmälan sker via telefon, läkare, sjuksköterska eller psykolog.

Telefon: 08-578 38 406
Uppge namn, personnummer samt vilket datum du önskar medverka

Efter anmälan blir du uppringd av en psykolog som gör en kortare bedömning om det är lämpligt att behandla just dina besvär med denna behandling. 

Föreläsning om söm och sömnbesvär

Information om varför vi sover, hur sömnproblem utvecklas och vad det går att gör åt det.

8 januari kl 15.00-16.30
5 februari kl 15.00-16.30
4 mars kl 15.00-16.30
17 april kl 15.00-16.30
29 april kl 15.00.16.30

Föreläsning om ångest

Vad är ångest? Vad händer i kroppen och varför? Finns det något man kan göra för att minska den? Föreläsning om hur ångest fungerar.

22 januari kl 15.00-16.30
19 februari kl 15.00-16.30
18 mars kl 15,00-16.30
15 april kl 15.00-16.30
13 maj kl 15.00-16.30

Föreläsning om stress
Vad är stress? Va händer i kroppen? Hur kan man hantera stress och effekterna av den?

15 januari kl. 15.00-16.30
12 februari kl. 15.00-16.30
11 mars kl 15.00-16-30
8 april kl 15.00.16.30
6 maj kl 15.00-16.30

Föreläsning om känslor
Känslor spelar en central roll i psykiskt ohälsa. Men hur? Vad händer i nervsystemet, ångest och affekter ihop? Föreläsning om känslors viktiga roll i vårt fungerande.

29 januari kl 15.00-16-30
26 februari kl 15.00-16.30
25 mars kl 15.00-16.30
22 april kl 15.00-16.30
20 maj kl 15.00-16.30

Anmälan

Anmäl dig på något av följande sätt:
– reception Stuvsta vårdcentral
– via sjuksköterska/läkare/psykolog
– via telefon: 08-578 38 406(ange namn + personnummer + vilken föreläsning det gäller samt datum)

Avbokning senast 24 timmar innan bokad föreläsning/gruppbesök annars debiteras 100 kr. Avbokning sker på telefon: 08-578 384 47

Från 1 oktober kan man boka videobesök till barnpsykolog. Det bokas via sjuksköterska 08-578 384 00

Psykologmottagningen erbjuder hjälp till barn och unga med psykiska besvär av olika slag. Föräldrarna är i regel involverade i behandlingen och ombeds att medverka vid första samtalet tillsammans med barnet. Barn behöver inte vara skrivna på Stuvsta vårdcentral för att söka psykologisk hjälp här.

Föreläsning om trots och konflikter

Ibland blir det extra bråkigt hemma mellan barn och vuxna. Då är det lätt att hamna i onda cirklar där samvaron blir mer ansträngande än positiv. Föreläsningen ger förståelse för varför konflikter brukar uppkomma och erbjuder tips och verktyg för att förebygga och hantera bråk.

Föresläsning om trots och konflikter för föräldrar till barn 3-9 år

13 februari kl. 15.00-16.30

Föreläsning om ångest och oro

Vad är ångest och oro? Hur kan det hanteras och bemötas hos barn? Det kan handla om svårigheter att vara utan föräldrarna, prata med okända, oro för specifika saker som djur, platser eller situationer. Föreläsningen utgår från kognitiv beteendeterapi(KBT) som har gott stöd för att vara verksamt vid denna typ av besvär.

Föreläsning för föräldrar till barn 7-17 år. Tonåringar över 13 år är också välkomna.

5 mars  kl. 15.00-16.30

Föreläsningarna hålls av barnpsykologerna på Stuvsta vårdcentral

Anmälan

Anmäl dig på något av följande sätt:
– reception Stuvsta vårdcentral
– via sjuksköterska/läkare/psykolog
– via mail till: psykolog@stuvstavc.se (ange namn + personnummer + vilken föreläsning det gäller)

Avbokning sker senast 24 timmar innan bokad föreläsning/gruppbesök annars debiteras 100 kr. Avbokning sker på telefon:08-578 384 47

Anmäl intresse till grupper eller föreläsningar genom din läkare, sjuksköterska psykologmottagning, reception eller via telefon: 08-578 38 406