Online

Driftstörning i datasystemet

Just nu har Region Stockholm en omfattande driftstörning som påverkar journalsystemet, vi har svårt att komma in i journalen och det betyder att vi även har svårt att boka in besök och skriva ut recept. Man jobbar med att lösa detta problem.

I