Online

Patientavgifter

Hem  /  Patientavgifter

Avgifter

 

Inför ditt besök
När du kommer till vårdcentralen anmäler du dig först i receptionen, var vänlig visa legitimation.
Samma taxor och avgifter gäller oavsett om du vänder dig till landstingsdriven vård eller till någon privat vårdgivare som landstingen har avtal med.

 

Patientavgifter

Besök hos husläkare /distriktsläkare

200 kr

Besök hos distriktssköterska /sjuksköterska /undersköterska

100 kr

Medicinsk fotvård, med remiss

100:-

Första besök hos psykolog

100:-

Återbesök hos psykolog

100:-

Barn och unga under 18 år samt personer över 85 år

0:-

Uteblivet besök och förseningar 
Uteblivet läkarbesök/sköterskebesök/psykologbesök debiteras. Gäller även barn eller om du har frikort. Ditt besök måste avbokas senast 24 timmar innan besöket.

Avgift uteblivet besök/sent återbud 400 kr

Om du inte får komma in till din vårdgivare inom 30 minuter vid planerat besök kan du få pengarna tillbaka. Obs! Detta gäller ej akuta besök.

Intyg
Intyg kan utfärdas av din läkare och debiteras enligt särskild taxa.