Online

Vaccination

Hem  /  Patientavgifter  /  Vaccination

Vid osäkerhet kring vaccinationer, vänligen kontakta oss via vårt växelnummer 08-578 384 00 så hjälper vi dig.
Vaccination Avgift
per injektion

                                        

Difteri
290:-
diTeBooster (påfyllnadsdos av
difteri och tetanus)
300:-
TBE
350:- för vuxna
320:- för barn (under 16år)
Havrix (hepatit A)   
420:- för vuxna380:- för barn (under 16 år)
Engerix (hepatit B)
300:- 
Twinrix (hepatit A+B)   
490:- för vuxna
430:- för barn (under 16 år)
Dukoral    
Recept av läkare
Priorix (mässling) 260:-
Influensavaccin
Avgiftsfritt för personer över 65 samt riskgrupper*300:- för personer under 65 år 
Pneumokockvaccin
350:- för personer under 65 år
Influensa + pneumokockvaccin
650:- för personer under 65 år
PPD (tuberkulintest)
210:-

* Riskgrupp tillhör du om du är/har hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes, kraftigt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, mycket kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, flerfunktionshinder eller gravid.